Vertrouwen in de politie, 2012-2021

Deze tabellen bevat een tijdreeks over vertrouwen in de politie onder burgers van 15 jaar en ouder over de periode 2012 t/m 2021. Voor dit laatste jaar zijn ook opsplitsingen naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, stedelijkheid (gemeenten en buurt) en welvaart getoond.

Read More