Woonsituatie van thuiswonende minderjarigen in Nederland, 1 januari 2021

Deze publicatie bevat gegevens over het type woning en het type eigendom van woningen van thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar, uitgesplitst naar type huishouden, stedelijkheid, en gemeente, en de oppervlakteklasse van die woningen naar type huishouden, 1 januari 2021.

Read More