Werkloos

 

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. In het derde kwartaal van 2022 ging het om 372 duizend personen, 45 duizend meer dan het kwartaal ervoor. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het onbenut arbeidspotentieel bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijnHet onbenut arbeidspotentieel bestond in het derde kwartaal van 2022 uit 1,2 miljoen mensen, 68 duizend meer dan in het tweede kwartaal van 2022.

 

 

 

Read More