Vermogensdynamiek, 2011-2021

Jaarlijkse mutatie van particulier vermogen tussen 2011 en 2021. Uitgesplitst naar relatieve vermogenspositie, naar leeftijd, en naar samenstelling en belangrijkste inkomensbron van het huishouden.

Read More