Verkenning typering en omvang jeugdzorgaanbieders, 2021

Het CBS heeft een kort vooronderzoek gedaan naar welke informatie is samen te stellen over type en omvang van jeugdzorgaanbieders, op basis van de jaardocumenten maatschappelijke verantwoording over 2021 van deze organisaties.

Read More