Vergelijking van Polis en EBB, 2021

In deze publicatie wordt een vergelijking gemaakt van de waarneming van vaste en flexibele arbeidsrelaties volgens de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en de Polis-administratie (Polis) voor de populatie van in Nederland woonachtige personen van 15 tot 75 jaar met een baan als werknemer in Nederland.

Read More