Vergelijking afzet en gebruik gewasbeschermingsmiddelen 2012-2020

uitkomsten van de statistiek Afzetcijfers gewasbeschermingsmiddelen wijken om verschillende redenen af van de Gebruikscijfers gewasbeschermingsmiddelen c.q. landbouwgif

Read More