Twee jaar coronasteun

Dit rapport is tot stand gebracht in samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rijksdienst van Ondernemend Nederland en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is een samenwerkingsverband binnen het zogeheten BAT-lab. In deze publicatie zijn geïntegreerde resultaten opgenomen, waardoor de bijdragen van elke organisatie afzonderlijk niet op elke plek in de publicatie te duiden zijn. Desalniettemin is elke organisatie verantwoordelijk voor de eigen inbreng vanuit de eigen institutionele rol. EZK DG B&I is verantwoordelijk voor de beleidsmatige context.

Read More