Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m derde kwartaal 2022

De tabel geeft het (voorlopige) aantal woningtransformaties voor het eerste tot en met het derde kwartaal van 2022 weer, de cijfers van het eerste en tweede kwartaal zijn herzien.

Read More