SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2022

Tabellen over startende banen in 2022 door personen met een algemene bijstandsuitkering of een niet-uitkeringsgerechtigde positie (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratie- of participatievoorziening, uitgesplitst naar of er een maand later nog sprake van een baan was.

Read More