Snelle indicatoren goederenvervoer – Inkomend

In de weken 36 t/m 39 nam het aantal vervoersbewegingen in de zeevaart toe met gemiddeld 2,75 procent vergeleken met 2021.

Bekijk ook de cijfers over het totaal van de vervoersstromen binnen Nederland en het Nederland inkomende en uitgaande goederenvervoer en over goederenvervoer van Nederland naar het buitenland (uitgaand).

Over het dashboard Snelle indicatoren Goederenvervoer

Vanuit de maatschappelijke vraag naar snel beschikbare gegevens over de ontwikkeling van het goederenvervoer ten gevolge van en tijdens de coronacrisis, is het dashboard ‘Snelle indicatoren Goederenvervoer’ ontwikkeld. Door samenwerking met verschillende partijen kan informatie tijdelijk uitgebreider en sneller worden gepubliceerd dan volgens het reguliere publicatieschema van de diverse vervoersstatistieken van het CBS. Wekelijks leveren de bronhouders hiervoor de cijfers met betrekking tot de bewegingen over de week ervoor van maandag tot en met zondag. De cijfers over vervoerde gewichten of containereenheden en vervoersprestaties lopen 1 of 2 weken achter. Cijfers kunnen achteraf nog gecorrigeerd worden. Elke donderdag worden deze cijfers geüpdatet.

Gestart is met gegevens over vervoersbewegingen, die normaal gesproken niet door het CBS worden gepubliceerd, behalve voor de luchtvaart. Voor een aantal vervoersmodaliteiten zijn gegevens over hoeveelheid vervoerde tonnen of containereenheden (TEU’S) en de vervoersprestatie in tonkilometers toegevoegd. Waar mogelijk zullen deze gegevens ook nog voor andere modaliteiten toegevoegd worden. Een uitgebreidere beschrijving van de bronnen, de gebruikte methodologie en de feest- en brugdagcorrectie is terug te vinden in de Methodologische beschrijving dashboard snelle indicatoren goederenvervoer.

Read More