Sensor Data Challenge 2023: innovatie met applied data science

Hitte hotspots

Net als voorgaande jaren was er ook deze keer voor de Sensor Data Challenge 2023 veel animo. Tim Schijvenaars, app-ontwikkelaar bij het CBS en werkzaam bij het onderzoek ‘Onderweg in Nederland’, was nauw bij de organisatie betrokken. ‘Er waren 22 deelnemers die 6 teams vormden. Vanuit verschillende organisaties werden er uitdagende vraagstukken ingebracht. Zo had het RIVM een vraagstuk geformuleerd waarbij hittestress moest worden gemeten. Daarbij was het de uitdaging met real time data hitte hotspots in steden en mogelijke oorzaken in kaart te brengen voor bewoners, bijvoorbeeld tijdens een hittegolf. Het team Leanatics leverde daarvoor visualisaties van een heatmap waarop heatspots zichtbaar waren. Heatmaps maken het mogelijk om huidige en historische heatspots te lokaliseren en visualiseren. Samen met de ontwikkelde temperatuurmetende hardware, had het team een real-time heatmap gemaakt van de locatie waar de hackaton plaatsvond: de Betafactory van de Haagse Hogeschool in Delft. Met hun oplossing won dit team de eerste prijs.’

Stopmotieven

De tweede prijs ging naar het team ‘Mama is trots op ons’, dat een vraagstuk van het CBS uitwerkte. Zij bedachten een oplossing om de stopmotieven te achterhalen van respondenten die meedoen aan het onderzoek ‘Onderweg in Nederland’. Schijvenaars: ‘Daarin worden de verplaatsingen van respondenten gevolgd om de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking te meten aan de hand van een app. Het team heeft op een hele interessante wijze stops en verplaatsingen van elkaar onderscheiden. Voor het detecteren van stop-motieven hebben ze uiteindelijk deep learning toegepast in combinatie met feature hashing die ze versleutelen via SHA1. De motivaties leidden ze af van de Google Maps API, waarin locaties gecategoriseerd zijn onder verschillende type plekken. Deze aanpak geeft een mooie benadering van een deep learning classificatie-algoritme en is zeker iets om mee te nemen tijdens de verdere ontwikkeling van de app Onderweg in Nederland!’ De winnaars zullen binnenkort een presentatie geven bij het CBS en daar wordt ook gesproken over de doorontwikkeling van hun idee.

Nuttig en toepasbaar

Namens de Universiteit Utrecht zat Danielle McCool in de jury van de Sensor Data Challenge. McCool rondde onlangs een PhD af aan de Universiteit Utrecht en werkte ruim 2 maanden bij het CBS aan een speciale opdracht om de app die ontworpen is in het kader van het onderzoek ‘Onderweg in Nederland’ methodologisch te toetsen. Op welke zaken heeft de jury gelet? ‘Belangrijk is of de oplossingen die de deelnemers hebben bedacht naar aanleiding van de ingediende vraagstukken nuttig en toepasbaar zijn. Het winnende team voldeed daar met zijn idee goed aan, want zij hadden ook met 4 sensor-kits een apparaat gebouwd waarmee de hitte kan worden gemeten en realtime kan worden verzonden en gebruikt voor onderzoek.’ Volgens McCool was het ook bijzonder dat deze keer MBO-studenten meededen. ‘Zij hebben het heel goed gedaan en hadden voldoende gereedschap om aan de slag te kunnen.’

Belang Sensor Data Challenge

Waarom is het van belang dat er een Sensor Data Challenge wordt georganiseerd? McCool: ‘De challenge heeft 2 doelen. Allereerst willen het CBS, het RIVM, de Universiteit Utrecht en de Haagse Hogeschool laten zien welke onderzoeken zij doen en hoe interessant die zijn voor de nieuwe generaties. Verder is het een goede investering, omdat meedoen vaak leidt tot een concreet resultaat. Ikzelf heb bijvoorbeeld in 2018 meegedaan met de challenge. Daardoor bouwde ik een netwerk aan contacten op. Daar heb ik aan overgehouden dat ik bij de Universiteit Utrecht met een PhD kon starten.’

Resultaten

Terugkijkend is Schijvenaars erg te spreken over de resultaten van deze hackathon. ‘Alles verliep goed en de challenge was heel inspirerend en leuk! Het CBS heeft ook deze keer weer met een eigen team mee kunnen doen. Veel teams hadden aan het eind van 2 intensieve dagen wel kleine oogjes, want ook ’s nachts hadden zij vaak nog doorgewerkt. Voor mij was het een mooie ervaring. Ik denk dat ik volgend jaar zelf ook mee ga doen.’

Smart Sensor Technology

Sensoren worden steeds betaalbaarder en lichter in gewicht. Daarom worden deze meetinstrumentjes steeds vaker ingezet voor onderzoek. Smart Sensor Technology maakt het mogelijk om de kwaliteit van de data te verbeteren en antwoorden op vragenlijsten objectiever te meten. Het CBS zoekt al een aantal jaren naar mogelijkheden om bij grote groepen mensen metingen te kunnen doen met sensoren. Kleine sensorsystemen kunnen hier een belangrijke rol bijspelen. Dat is de reden waarom het CBS – samen met een aantal partners – sinds 2017 vrijwel jaarlijks een Sensor Data Challenge organiseert en de eerste en tweede prijs sponsort. Het hoopt hiermee tot innovaties te komen. Ook in 2024 zal er weer een Sensor Data Challenge worden georganiseerd. Organisaties die daarvoor uitdagende vraagstukken willen inzenden, kunnen contact opnemen met Barry Schouten

Read More