Samenwerking CBS en Universiteit Utrecht bevordert innovatie

EMOS

De samenwerking tussen het CBS en de UU omvat verschillende vernieuwingsprojecten die gericht zijn op waarneming en onderzoek naar synthetische data. Dat zijn data die kenmerken van echte data simuleren, zoals een bedrijvenpopulatie of relaties tussen personen en objecten zoals een school of wijk. Op dit moment werken er drie PhD-onderzoekers van de UU aan hun promotieonderzoek bij het CBS. Via het gezamenlijke onderwijsprogramma European Master in Official Statistics (EMOS) vinden ook studenten hun weg naar het CBS.

Maatschappelijke vraag

Prof. Henk Kummeling, rector magnificus van de UU, benadrukt dat de samenwerking met het CBS voor de UU van belang is voor diverse strategische thema’s. Ook Angelique Berg onderstreept die urgentie: ‘Het CBS is sterk gericht op innovatie en wil een lerende organisatie zijn. Dit geldt voor de volle breedte van het statistisch domein en voor het gehele proces, dus van dataverzameling tot en met de publicatie van betrouwbare en relevante statistische informatie en alle stappen daartussen. Dat vraagt de maatschappij ook van ons. Er is een toenemende behoefte aan betere, frequentere en snellere statistieken, die helpen om de vaak ingewikkelde maatschappelijke debatten in goede banen te leiden. Door de samenwerking met onderzoekers van de UU kunnen wij onze innovatiekracht enorm vergroten.’

Data-integratie

Het CBS en de UU trekken ook op het gebied van de methodologieontwikkeling veel gezamenlijk op. Het onderwerp data-integratie – het combineren van gegevens uit verschillende databronnen en waarneemmethoden – stond daarom centraal tijdens de discussiebijeenkomst op 9 mei jl. in het Academiegebouw van de UU. De bijeenkomst werd georganiseerd door prof. Barry Schouten, senior methodoloog bij het CBS en bijzonder hoogleraar aan de afdeling Methodologie en Statistiek van de faculteit Sociale en Gedragswetenschappen aan de UU, en dr. Peter Lugtig. Lugtig is universitair hoofddocent bij dezelfde afdeling. Tijdens deze bijeenkomst werden lopende onderzoeken en methodologische vragen voorgelegd aan de aanwezigen. Experts belichtten het belang van data-integratie, de ontwikkeling van methodologieën hiervoor en de uitdagingen die dit oplevert. Daarnaast werden voorbeelden van toepassingen in de praktijk besproken, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, gezondheid, energietransitie en consumptie.

Uitwisseling onderzoekers en studenten

Aansluitend sprak prof. Peter van der Heijden van de UU over het belang van de samenwerking voor de universiteit en in het bijzonder voor de afdeling Methodologie en Statistiek van de faculteit Sociale en Gedragswetenschappen. ‘Het partnerschap tussen het CBS en de UU, dat in 2009 voor het eerst formeel werd vastgelegd in een raamovereenkomst, heeft de afgelopen jaren geleid tot een vruchtbare wisselwerking en het biedt zowel onderzoekers als studenten waardevolle kansen voor groei en ontwikkeling. Dat voordeel werkt twee kanten op.’ Angelique Berg bevestigde dat: ‘De nauwe samenwerking met de universiteit biedt het CBS waardevolle toegang tot goede studenten. Die hebben we de komende jaren hard nodig als medewerkers!’

Voor meer informatie over data-integratie kunt u contact opnemen met Barry Schouten of Peter Lugtig. Voor nadere informatie over de samenwerking tussen het CBS en de UU in het algemeen kunt u contact opnemen met ECHO.

Read More