Politiewaardering: stand van zaken, trends en regionale verschillen

Het gaat om de tevredenheid over de contacten met de politie, over het functioneren en de zichtbaarheid van de politie in de buurt, over het functioneren van de politie in het algemeen, en om het vertrouwen in de politie. Ook de tevredenheid over het functioneren van gemeentelijke handhavers, ook wel boa’s genoemd, komt aan de orde.

Voor het thema vertrouwen in de politie is aanvullend gebruik gemaakt van data uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn en uit de European Social Survey.

Read More