Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2022

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland in 2022. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Read More