Overleden voor het pensioen en hun partners, 2021

Alle overledenen die volgens hun sociaal-economische positie niet met pensioen waren en diens partners worden uitgesplitst naar een aantal kenmerken. Het gaat om de overledenen van 2021. Nadrukkelijk wordt er ook gekeken naar het wel/niet hebben opgebouwd van een tweede pijler pensioen door de overledenen.

Read More