Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q1 en Q2

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in 1ste en 2de kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en G4-gemeenten (voorlopige cijfers).

Read More