Opleidingsniveau 18+ Drenthe, Fryslân en Groningen

De tabellen geven de opleidingsniveauverdeling (in drie categorieën) van personen 18 jaar of ouder die op 1 oktober 2018, 2020 en 2021 ingeschreven waren in de gemeenten van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De gegevens worden getoond naar gemeente en leeftijdsklasse.

Read More