Online Veiligheid en Criminaliteit 2022

Het onderzoek heeft plaatsgevonden van augustus-oktober 2022. In totaal hebben 32 861 personen van 15 jaar of ouder meegedaan, het responspercentage bedroeg daarmee bijna 32,9 procent.

In deze publicatie staat centraal de veiligheid(sbeleving) op internet en het slachtofferschap van online criminaliteit. Ook wordt aandacht besteed aan online discriminatie en aan online oproepen tot openbare-ordeverstoring.

Read More