Netbeheer Nederland breidt landelijke capaciteitskaart uit met congestiemanagementgegevens

 

Op de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland is nu ook te zien in welke gebieden in Nederland er congestiemanagement wordt toegepast. Dat is het beheren van overbelasting op het elektriciteitsnet in een poging het probleem (deels) op te lossen. Met deze kaartinformatie kan worden getoond welke gebieden hiermee bezig zijn en dus nog maar weinig capaciteit hebben op het net.
De oranje, gearceerde gebieden zijn de regio’s waar congestiemanagement wordt toegepast 
Verder is het nu ook mogelijk…

Read More 

​