Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022

In 2022 voerden het CBS en TNO samen de achttiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dat jaar zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de gegevensverzameling. De onderzoeksbeschrijving over het verslagjaar 2022 geeft een globale beschrijving van de uitvoering van het onderzoek en de onderwerpen die in kaart gebracht worden. In het bijzonder worden de wijzigingen toegelicht en de kwaliteit van de gegevens in relatie hiermee beschreven.

Read More