Mobiliteit in coronatijd

Nog voordat ook Nederland met een grote corona-uitbraak te maken kreeg, wierp het virus al beperkingen op aan onze mobiliteit. Het vliegverkeer werd al vanaf maart ernstig beperkt en kwam in april zelfs vrijwel volledig stil te liggen. Na de eerste gedeeltelijke lockdown werd het ook stil in het openbaar vervoer. Ook op de weg werd het aanvankelijk rustiger. Het wegverkeer ging na de eerste lockdown echter minder achteruit dan de luchtvaart en het openbaar vervoer.

Aantal vliegtuigpassagiers

Het aantal vliegpassagiers kent een sterk seizoenpatroon. De drukkere maanden zijn april tot en met oktober met een piek in augustus. Dit jaar werd het aantal passagiers in maart al gehalveerd en werd in april en mei maar heel weinig gevlogen. In april 2020 vloog maar 2 procent van het aantal passagiers een jaar eerder, in mei 3 procent. Daarna is het aantal vliegtuigpassagiers weer toegenomen. Begin 2022 ligt het aantal passagiers op ongeveer de helft van de aantallen van voor de crisis. In juni 2022 lag het aantal passagiers nog ongeveer een vijfde lager dan in juni 2019.

Aantal instappers openbaar vervoer

Het aantal instappers in het openbaar vervoer is bepaald aan de hand van het aantal check-ins met de ov-chipkaart. Deze zijn beschikbaar gesteld door Translink. Eén persoon kan per reis meerdere keren inchecken; bijvoorbeeld eerst in de bus, dan in de trein, en daarna overstappen op een trein van een andere vervoerder.

Vanaf midden maart 2020 werd het reizen met het openbaar vervoer ernstig beperkt door de coronamaatregelen. In april 2020 was het aantal check-ins gemiddeld het laagst. Een jaar later waren er in april gemiddeld drie keer zo veel check-ins, maar dit was nog 58 procent minder dan in april 2019. Begin oktober 2021 (week 40 en 41) was het aantal check-ins dat jaar het hoogst, ongeveer 49 procent meer dan in oktober 2020. Eind 2021 nam, net als eind 2020, het aantal check-ins af, maar er waren wel meer check-ins dan in dezelfde periode het jaar ervoor.
Begin januari 2022 (week 2) waren er 50 procent meer check-ins dan begin januari een jaar eerder, maar dit was nog 54 procent minder dan begin januari 2020. Tijdens de voorjaarsvakantie in 2022 (week 8 en 9) waren er gemiddeld bijna twee keer zo veel check-ins als tijdens de voorjaarsvakantie in 2021 (week 7 en 8).
Vanaf de voorjaarsvakantie in 2022 nam het gemiddelde aantal check-ins per week toe tot 21 miljoen in week 14. Daarna namen de check-ins wekelijks af tot 16 miljoen check-ins tijdens de meivakantie (week 18). Dit is ongeveer anderhalf keer zo veel als tijdens de meivakantie in 2021 (week 18).

Lagere verkeersintensiteit

Actuele cijfers over het wegverkeer worden gepubliceerd door de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW). Hieraan valt te zien dat het wegverkeer (inclusief vracht) vanaf begin maart 2020 begon te dalen ten opzichte van de overeenkomstige week in 2019. Het verkeer daalde in het weekend sneller dan doordeweeks. In de weekeinden van eind maart en begin april bedroeg het verkeer maar 35 procent van dat in de overeenkomstige weekenden een jaar eerder. Doordeweeks werd een minimum bereikt in de tweede week van april, toen het verkeer maar de helft bedroeg van een jaar eerder. 

Vanaf half april 2020 begon de verkeersintensiteit weer terug te veren naar het niveau van 2019. Aan het eind van 2020 lag de verkeersintensiteit doordeweeks rond de 80 procent van die in 2019, en in het weekeinde op ruwweg 70 procent. In mei 2021 lag de verkeersintensiteit doordeweeks op 79 procent en in het weekend op 78 procent van het niveau van 2019.  

De ontwikkeling van het wegverkeer hangt vooral samen met het personenverkeer. Dit bereikte begin april 2020 in de weekenden een dieptepunt van 33 procent ten opzichte van een jaar eerder. Halverwege juli kwam het terug op het niveau van 2019, maar daarna daalde het weer licht. Eind september daalde het personenverkeer nog verder, eind mei 2021 lag de intensiteit doordeweeks op 81 procent van die in 2019, en in het weekend op 77 procent.

In de tweede week van april 2020 daalde het vrachtverkeer in het weekend naar iets meer dan de helft van dat in 2019. Begin juli was de intensiteit van het vrachtverkeer weer vergelijkbaar met 2019. Sindsdien schommelt het vrachtverkeer rond het niveau van 2019.

 

Read More