Microsoft lijkt taakbalk en startmenu los te gaan koppelen van het explorer.exe-proces

 

Microsoft lijkt bezig te zijn onderdelen van de Windows Shell-gebruikersinterface, waar ook de taakbalk en het startmenu onder vallen, ‘los te koppelen’ van het explorer.exe-proces. In nieuwe Windows 11 Insider-builds draait ShellAppRuntime.exe, het proces van de zogenaamde ‘Immersive Shell’, los van explorer.exe.
De Immersive Shell werd bij Windows 8 geïntroduceerd, en was onder andere verantwoordelijk voor de ‘Charms Bar’ die rechts je beeld in schoof. Bij Windows 11 lijkt in ieder geval de…

Read More 

​