Meerjarenplan CBS ingediend bij minister van Economische Zaken en Klimaat

Op 31 oktober 2022 is het Meerjarenplan (MJP) van het CBS voor 2024-2028 ter goedkeuring ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Na gesprekken met onder andere de ministeries, planbureaus, grote dataleveranciers en medewerkers heeft het CBS in het MJP nieuwe strategische doelen bepaald. Doelen waarin het voortdurend innoveren, het verbeteren van processen en de manier van werken centraal staan.

Read More