Meer inzicht in exportverdiensten per bedrijfstak

De export van goederen en diensten is een belangrijke bron van inkomsten voor de Nederlandse economie, dit noemen we de verdiensten aan de export. De totale verdiensten aan de export is de toegevoegde waarde die de Nederlandse economie overhoudt aan de uitvoer naar alle verschillende landen.

Read More