Jeugdzorg, schoolverlaten, afstroom, 2020 en 2021

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2020 en op 1 oktober 2021, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2018 t/m 2020 (respectievelijk 2019 t/m 2021).

Read More