Investeringsradar

Omstandigheden investeringen verslechterd

Volgens de Investeringsradar van oktober zijn de omstandigheden voor de investeringen ongunstiger dan een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Investeringsradar is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verslechterden, twee verbeterden. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De groei van de export was groter dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen bleef nagenoeg hetzelfde. De ondernemers in de industrie waren echter minder positief over hun orderpositie. De interbancaire rente steeg en de daling van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder was groter dan in de voorgaande maand. Van de bezettingsgraad was geen nieuwe informatie.

Read More