Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2020

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, migratieachtergrond, huurwoning, en kwintielgroep van de inkomensverdeling per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

Read More