Impact van scheepvaart op onderwaterleven onderzocht met AIS-data

Negentig procent van de wereldhandel wordt per schip vervoerd. Met het voortdurend toenemende internationale scheepsverkeer rijst ook de vraag wat daarvan de impact is op het onderwaterleven langs de grote vaarroutes. Onderzoeker Hannah Langerveld (Universiteit van Tilburg) paste tijdens haar stage bij het CBS een combinatie van methoden toe om internationale AIS (Automatic Identification System)-data te interpreteren. In haar bachelorscriptie deelt ze haar bevindingen, die ook internationaal erg interessant zijn.

Read More