ICT, kennis en economie 2022

De onderlinge raakvlakken van deze thema’s komen aan bod en ontwikkelingen in Nederland worden vergeleken met die in het buitenland. In de oneven jaren ligt het accent van deze publicatiereeks op kennisontwikkeling, in de even jaren op technologie en toepassing. ICT, kennis en economie 2022 omvat een inleidend hoofdstuk en vijf statistisch inhoudelijke hoofdstukken.

Read More