Gemiddeld autobezit Zeist op postcodeniveau, 1-1-2022

Deze tabel bevat gegevens over het gemiddeld autobezit, aantal personenauto’s per huishouden, in de gemeente Zeist op 1 januari 2022, uitgesplitst naar postcode 5 en postcode 6.

Read More