Gegevens per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021

Aantal woningen en utiliteit met gebruiksoppervlak, aantallen inwoners naar particulier en institutioneel huishouden per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021. Daarnaast is het drinkwatergebruik voor huishoudens in 2016 toegevoegd.

Read More