Gebruik goederenvervoercorridors zuidoost en oost, 2019

Gegevens over het aantal deelritten en het vervoerd gewicht door vrachtvoertuigen over de wegen behorend bij de goederenvervoercorridors zuidoost en oost in 2019 en het aantal (lokale) bedrijfseenheden in 2019 in de bufferzone van 20 kilometer rondom deze corridors.

Read More