Financiële SBS-variabelen NACE Q, Nederland, 2020

Financiële variabelen van NACE, sector Q (Gezondheids- en welzijnszorg), samengesteld voor Nederland conform SBS-methodiek van Eurostat voor populatie van marktgerichte eenheden over 2020 uitgesplitst naar 4de digit NACE (resultaten gedurende onderzoekperiode geleverd aan Eurostat conform Eurostat grant 101022410 – 2020-NL-B5640-EBS).

Read More