Exportradar

Exportradar: Omstandigheden export minder gunstig

Het beeld voor de export is in oktober 2022 minder gunstig dan een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Exportradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vijf indicatoren verslechterden, een verbeterde. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Het Duitse producentenvertrouwen en het producentenvertrouwen van de eurozone verslechterden. Ook het oordeel van de Europese ondernemers en de Nederlandse ondernemers over hun buitenlandse orderpositie verslechterde. Verder was de jaar-op-jaarmutatie van de reële wisselkoers minder gunstig. De krimp jaar op jaar van de Duitse productie industrie sloeg om in een groei.

Read More