Een efficiënte selectiemethode voor auditsteekproeven

Statistieken, zoals totalen of gemiddelden van een doelvariabele, worden vaak gepubliceerd per deelpopulatie, dat wil zeggen uitgesplitst naar categorieën van een domeinvariabele (bijvoorbeeld opleidingsniveau of type economische hoofdactiviteit).

Read More