Deeltijd

 

De groep deeltijdwerkers maakt onderdeel uit van de werkzame beroepsbevolking. Deze bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week. Het ging om 4,6 miljoen personen in het derde kwartaal van 2022, 7 duizend minder dan het kwartaal ervoor.

In het derde kwartaal 9,6 miljoen werkenden

In het derde kwartaal van 2022 waren er 9,6 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk, 10 duizend meer dan in het tweede kwartaal van 2022. Van alle werkenden in het derde kwartaal werkten er 4,6 miljoen in deeltijd en 5,0 miljoen voltijds.

  

Read More