Dashboard Jeugdzorg

Het doel van het dashboard is om toegankelijke kwantitatieve informatie te bieden die gebruikt kan worden bij gesprekken binnen regio’s, tussen regio’s en tussen regionale en landelijke partijen.

De informatie op het dashboard is gebaseerd op de Beleidsinformatie Jeugd, een proces waarin alle jeugdzorgaanbieders elk halfjaar gegevens aan het CBS leveren over de door hen verstrekte jeugdzorg. Jeugdzorg is het totaal van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Read More