Consumptieradar

Omstandigheden consumptie ongunstiger dan in de voorgaande maand

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in oktober ongunstiger dan een maand eerder. Van zes indicatoren is nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vijf indicatoren verslechterden, een verbeterde. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De prijsstijging jaar op jaar van bestaande koopwoningen was kleiner. Daarnaast waren consumenten pessimistischer over hun financiële toekomst en de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid. Ondernemers in de industrie waren minder optimistisch over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. Ook was de daling van de beurskoersen groter dan in de voorgaande maand. De stijging van de werkzame beroepsbevolking was echter iets groter dan in de voorgaande maand.

Read More