Cliënten beschermd wonen, 2021 en 1e halfjaar 2022

Deze tabellen beschrijven het aantal cliënten in 2021 en het 1e halfjaar 2022 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Read More