CBS stapt over op nieuwe methode voor het ondernemersvertrouwen

Vanaf juli 2023 gebruikt het CBS een nieuwe methode voor de berekening van het ondernemersvertrouwen op basis van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). De oude methode was gericht op samenhang met het bbp waardoor de gebruikte vragen per bedrijfstak verschilden. In de nieuwe methode worden voor alle bedrijfstakken dezelfde vragen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat het ondernemersvertrouwen tussen bedrijfstakken beter te vergelijken is. Hoe dit precies zit en wat deze overstap betekent, leggen we uit in dit artikel.

Read More