CBS en Datalab Gelderland Oost bundelen de krachten

Een groeiend aantal gemeenten wil datagedreven werken. Dat betekent dat zij beleidsbesluiten nemen op basis van data. Een samenwerking met het CBS kan hierbij helpen. Goed voorbeeld hiervan is het Datalab Gelderland Oost, ook wel Datalab GO genoemd. Deze samenwerking levert een beter en sneller inzicht op in de informatiebehoefte van een aantal rurale gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van een klimaatbestendige leefomgeving, ondermijning en de lange termijn effecten van de coronapandemie.

Read More