CBS-collega’s helpen vluchtelingen in crisisnoodopvang

Begin juli van dit jaar vaardigde het kabinet maatregelen uit om de problemen met de opvang van vluchtelingen in Ter Apel aan te pakken. Samen met de Nederlandse gemeenten werd een grote operatie gestart om in juli, augustus en september te voorzien in voldoende crisisnoodopvang. Omdat de gemeenten qua mankracht tegen hun grenzen aanliepen, vroegen zij rijksambtenaren om hulp. Die werden gevraagd gedurende een aantal maanden vrijwillig mee te helpen in de crisisnoodopvang. Een aantal CBS-collega’s besloot de helpende hand toe te steken, deels in werktijd en deels in eigen tijd. Zij vertellen over hun ervaringen.

Read More