Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2023-2050

Het CBS heeft een nieuwe bevolkingsprognose gemaakt voor de gemeenten van Caribisch Nederland, waarin recente gegevens zijn verwerkt. In deze notitie worden de belangrijkste resultaten en verschillen ten opzichte van de vorige prognose, uit 2022, uiteengezet.

Read More