Bedrijfsvoertuigen per LBE in Gelderland en Overijssel, 2022

Het gemiddeld aantal vrachtauto’s, trekkers en bestelauto’s per lokale bedrijfseenheid (LBE) met bijbehorende standaarddeviatie in Gelderland en Overijssel in 2022 naar standaard bedrijfsindeling (SBI) en grootteklasse.

Read More