AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2022

Deze tabellen beschrijven het aantal jongeren dat per jaar jeugdzorg in natura ontvangt. De tabellen zijn een verbijzondering / uitbreiding van de StatLine tabellen ”Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken” en “Kerncijfers over jeugdzorg”. Indien niet anders vermeld, zijn de beschreven definities en methoden ook van toepassing op deze tabel.

Read More