AZW breed; uitstroom naar pensioen kwartaal op kwartaal, 2010-2022

Deze tabel bevat cijfers over de arbeidsmobiliteit van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed naar pensioen, berekend kwartaal op kwartaal, uitgesplitst naar jaar, kwartaal en branche.

Read More