Auto’s, kilometers en rijbewijzen per PC4

Deze tabellenset bevat gegevens over het aantal actieve personenauto’s van natuurlijke personen per postcode-4 gebied, uitgesplitst naar verschillende voertuigkenmerken. Daarnaast is ook het gemiddeld jaarkilometrage van deze voertuigen opgenomen en is er een tabel over het aantal autorijbewijshouders per postcode-4 gebied. Het betreft cijfers over de jaren 2020 en 2021.

Read More