Aardgasverbruik per maand naar sector, 2019-2022

Deze tabel beschrijft het aardgasverbruik per maand per sector voor de periode 2019 t/m 2022. De volgende sectoren worden onderscheiden: elektriciteitscentrales, industrie aangesloten op het hoofdtransportnet van aardgas, woningen en warmtekrachtinstallaties in de glastuinbouw.

Read More