Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021

De bovenstaande data zijn ook opgenomen in onderstaande tabel, waarin het aardgasverbruik van individuele sectoren is opgenomen voor de periode van 1990 t/m 2021. De gegevens zijn afkomstig uit de StatLine-tabel die ook hieronder is opgenomen, waarbij specifiek is gekeken naar het totale verbruik. Onder het totale verbruik valt het verbruik van aardgas voor omzettingen in andere energiedragers en het finaal verbruik. De tabel bevat tevens een beschrijving van de individuele sectoren.

De cijfers in de overeenkomstige StatLine-tabel die gaan over het verbruik van aardgas zijn samengesteld op twee verschillende manieren. Hierbij is het aardgasverbruik van industriële sectoren bepaald op basis van enquêtes onder bedrijven, met volledige waarneming voor de grote en energie-intensieve bedrijven en een representatieve steekproef voor de overige bedrijven. Voor de huishoudens en de landbouw- en dienstensectoren is het verbruik berekend aan de hand van de registerdata van netbedrijven.

Read More